Menu

Forældreforeningen

Formålet med HIF’s forældreforening er at fastholde og udbygge forældreengagementet i HIF.

I forbindelse hermed vil vi lave aktiviter, hvis overskud ubeskåret går til ungdomsholdende i HIF (U17 og nedefter).

Forældreforeningens aktivitetsniveau afhænger af forældreopbakningen og forældrenes initiativlyst.

I øjeblikket har vi to årlige aktiviter:
Cafevagt i fobindelse med Hvalsø Cup
Salg af øl og sodavand ifm. Sct. Hans i Hvalsø Grusgrav

Indtjeningen fra disse aktiviteter bliver løbende udloddet til ungsomholdene.

Læs mere om tilskud fra forældreforeningen her

Luk