Menu

Ansøg om tilskud

For alle ungdomshold i HIF er det muligt at søge HIF's Forældreforening om et økonomisk tilskud.

Med det nuværende aktivitetsniveau i Forældreforeningen vil der blive fordelt ca. 10.000 kr årligt. Der er ingen fast beløbsgrænse, men tilskud vil typisk være i niveauet 1 - 5.000 kr pr. hold.

Kriterier for ansøgning om økonomisk tilskud:

  • Tilskud kan søges til ungdomshold i HIF (U17 og nedefter)
  • Tilskud skal støtte aktiviteter o.lign., der styrker det sociale fællesskab på og omkring holdet.
  • Tilskudsberettigede aktiviteter skal tilbydes alle spillere på holdet
  • I vurderingen af en ansøgning vil der blive lagt vægt på, i hvilket omfang holdets forældregruppe støtter op om forældreforeningens aktiviteter.

Der er i princippet ingen begrænsninger i, hvad der kan søges tilskud til. Det kan f.eks. være tilskud til turneringsgebyr, weekendture, rejser særlige træningsaktiviteter, team building aktiviteter o.lign.

Ansøgningsfrist er 2 gange årligt hhv. 30/6 og 1/12.

Kort motiveret ansøgning og budget incl. ønsket støttebeløb fremsendes til foraeldre@hvalsoeif.dk, - Mrk. "HIF Forældreforening Tilskud". Tilbagemelding vil ske senest 30/8 og 1/1.

Mail: foraeldre@hvalsoeif.dk

Luk