Menu

Mulige indtjeningsaktiviteter for alle hold

Alle hold i HIF har mulighed for at tjene penge til deres hold. Det kan f.eks være ved at:

  • Sælge julekalendere. (Salget bør ske fra 1. november. Flere muligheder for at sælge for andre foreninger (f.eks. Børnefonden), hvor vi kan tjene 10-15 kroner pr. solgt lod - uden at have udgifter.)
  • Pantindsamling. Såfremt nogle hold har lyst til at tjene lidt ved at samle flaske-/dåsepant (se nærmere beskrivelse i vedhæftede), så er det en mulighed at gøre her i november.
  • Flag opsætning i hovedgaden
  • Egen bod på Hvalsø Kulturnat
  • Assistance til Sct. Hans i grusgraven
  • Assistance på Sonnerup gård (3 lørdage (er afsat for 2020)
  • Stævne vagter (Bemærk at Erik Moesgaard står for stævnevagter - han har sendt mail ud - og her er det ham, som I skal kontakte)

Kontakt person er:
Morten B. Jakobsen
Tlf. 25829705
Mail: morbrojak@gmail.com

Morten deltager gerne i forældremøder eller lignende for at få engageret nogle flere forældre. Uden opbakning fra forældre  er mange af vedhæftede aktiviteter ikke
mulige, da I har rigeligt at gøre med kampe, træning osv.

Hvis I har uddybende spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv til Moten.

Luk