Menu

Lejre Idrætsunion


Formål:
• Lejre Idrætsunions formål er at virke til fremme for udøvelse af
idræt og motion i Lejre Kommune, herunder at virke for forbedring
af vilkårene for medlemsforeningerne, at sikre et godt forhold disse
imellem, samt at varetage de tilsluttede medlemsforeningers samlede
interesser i forhold til og fra offentlige myndigheder, udvalg o.l.
således at LIU’s medlemmers interesser samlet set tilgodeses i videst
muligt omfang.
• Lejre Idrætsunion ønsker at være det uafhængige forum, hvor dialog
foregår – helst i et stærkt samarbejde med kommunen, så vi sammen
sikrer, at Lejre, Vores Sted, er det bedste sted at dyrke idræt og
at tage del i arbejdet i vores foreninger.

Vision:
• Bygge bro mellem idrætsforeningerne (internt) og Lejre Kommune
samt andre interessenter, med det sigte at udvikle idrætslivet, folkesundheden
og den demokratiske dannelse i Lejre Kommune.


Mission:
• Være en del af et levende demokrati i Lejre Kommune, hvor der skabes
plads til et bredt idrætsudbud til børn og voksne, både ude og
inde, organiserede såvel som selvorganiserede.
• Ved at opnå indflydelse på beslutningsprocessen indenfor kultur og
fritid, at skabe de bedst mulige rammer for idrætten, hvorved man
som den lokale idræts talerør arbejder gennem dialog og nytænkning.
• Bakke op om foreningernes initiativ, virkelyst, udvikling og uddannelse.
• Påvirke den idrætspolitiske debat lokalt med henblik på en kontinuerlig
udvikling af rammer og muligheder i Lejre Kommune; Vores Sted.

Forum:
Idrætsforeningernes debatforum:
• aktuelle problemstillinger.
• netværksarbejde.
• samarbejde til skoler og ungdomsskoler.
Idrætsforeningernes udviklingsforum:
• konkrete værktøjer til løsning af problemstillinger, som for eksempel
medlemmernes ”foreningsånd”.
• samlet uafhængigt modspil og partner til Lejre Kommunes administration,
udvalg og kommunalbestyrelse, samt prioritering af midler
til hjælp i aktuelle situationer.
Idrætsforeningernes samarbejds- og uddannelsesforum:
• reduktion af foreningernes omkostninger, uddannelse, kurser, foredrag
med henblik på frigørelse af ressourcer til det idrætslige arbejde
og dermed skabe mere attraktive foreninger for nye og gamle ledere
og medlemmer.

 

Link til Lejre Idrætsunions hjemmeside findes HER

Link til Lejre idrætsunions facebookside findes HER

Luk