Menu

Roller i HIF

Rolle navn

Opgave og ansvar

Ansvarlig pt.

Formand

Leder- og fordeler overalt i klubben. Har det overordnede ledelsesansvar for HIF. Varetager kontakt til Lejre kommunes forvaltning og politiske ledelse. Ansvar i øvrigt som beskrevet i foreningens vedtægter.

 Jakob

Senior formand

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seniorformanden har ansvaret for seniorafdelingen og alle holdene incl. oldboys, veteraner og U19.

Kræver tid hver eneste uge året rundt, bl.a. holdtilmeldinger, dommerpåsætning, flytning af kampe, løn- og arbejdsforhold, tøjvask, vedligeholdelse af kamptøj og træningstøj, arrangementer, deltagelse i møder, varetage spillernes interesser og forhold, træningsplaner, ansvar for træner- og holdlederstaben m.m.

Ansvar for alle seniorhold, herrer, damer, veteraner og oldgirls,

• Holdtilmeldinger, forår, efterår og vinter,

• Dommerpåsætning for senior og ungdom, DBU dommere og egne,

• Kontrakter med senior trænere

• Koordinering med tøjvask ansvarlig

• Flytning af kampe, alle seniorhold, oldboys, veteraner og U19

• Vedligeholdelse af kamptøj og træningstøj,

• Spisning og særlige arrangementer, seniorafslutning m.m.,

• Indkøb af præmier, årets spiller m.m.,

• Deltage i møder ved DBU og DGI, REOS og Midtsjællandsturneringen

• Arrangerer spillermøder m.m.,

• Medansvar for træningsplaner på græs, kunsten i Hvalsø Hallerne,

• Ansvar for træner- og holdlederstab

• Deltage i/medansvar for kontingentopkrævningen i afdelingen.

• Løbende afregninger af de gældende økonomiske aftaler/kontrakter HIF har med afdelingens træner-/lederside

 Bruno                        

Ungdomsformand

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ungdomsformand har ansvaret for ungdomsafdelingen.

Ansvar for alle ungdomshold, drenge og piger, junior og ungsenior.

Holdtilmeldinger, forår, efterår og vinter (i samarbejde med trænere)

• Dommerpåsætning for ungdom, egne dommere (hovedsageligt trænere selv)

• Træner aftaler ungdomshold (herunder screening frem mod sommer)

• Flytning af kampe, alle ungdomshold (samarbejde med banefordeler)

• Fordeling og vedligeholdelse af kamptøj (hvis hold mangler/udstyrsansvarlig)

• Spisning og særlige arrangementer, ungdomsafslutning m.m.

• Deltage i møder ved DBU og DGI, forældremøder

• Arrangerer træner og spillermøder m.m.,

• Uddannelse af trænere, DBU B1-Kurser, målmandstræning m.m.,

• Kompetencetræning for ungdom m.m.,

• Medansvar for træningsplaner på græs, kunsten og i Hvalsø Hallerne,

 Nicolaj

Kasser

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bogholderi, kontingent, regnskaber, ind- og udbetalinger.

Kontingent opkrævningsdelen er pt. løst af 3 andre bestyrelsesmedlemmer

 Henriette

 

Presseansvarlig

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udarbejdelse og forfatter til artikler mv til dagspressen samt artikler til hjemmesiden

 Conny Probst

Sekretær

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden til bestyrelsesmøder

Referat fra bestyrelsesmøder

Planlægning af generalforsamlings afholdelse (advisering om indkaldelse mv. jfr. foreningen vedtægter)

 Poul Christensen

 

PR ansvarlig og udvalg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt til sponsorer og sponser information sammen med presseansvarlig og evt. formand

Kontakt til nye sponsorer

 Poul "Tøj"

 Forældreforeningen

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formålet med HIF’s forældreforening er at fastholde og udbygge forældreengagementet i HIF.I øjeblikket har vi to årlige aktiviteter: Cafevagt i forbindelse med Hvalsø Cup og salg af øl og sodavand ifm. Sct. Hans i Hvalsø Grusgrav.

 Christian

Bane ansvarlig og udvalg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formanden har ansvaret for alle underudvalg og er samtidig hovedansvarlig for Kunstgræsbanens OnLine Bookingkalender m.m. hele året rundt

• Administration af online booking system på kunstgræsbanen, som er en officiel bane tilgængeligt for alle klubber i Lejre Kommune samt gæster fra hele landet,

• Planlægning af træning på øvrige baner i samarbejde med ungdomsformand og seniorformand med løbende justeringer året rundt

• Opbygning og planlægning af kampprogram i foråret og efteråret, justering af kampprogram og kampændringer i Klub Office, styring af kampflytninger for alle hold i hele sæsonen, ungdom og senior.

• Ved besøg fra andre klubber, modtagelse, tilrettevisning i omklædningsrum m.m. og efter besøget, også i weekender hvor klubben bliver besøgt af klubber på træningsweekend i optakt til sæsonen,

• Opdateringer på hjemmesiden via webmaster

• Overvåger og reagere hvis kommunen ikke vedligeholder baneanlæg, græsslåning, gødning, mål, spillerbokse, kunsten, levende hegn i hele området, snerydning.

• Tilsyn med baneanlæg, mål og andet træningsudstyr,

• Produktion af skilte, opsætning i klubhus, i boldrum, i Hvalsø Hallerne og på baneanlæg m.m.,

• Indkøb af mål, net, målskiver m.m.,

• Affaldskurve på banerne og tømning af disse,

• Sammenflytning af samtlige mål ved vinterklargøring, fastgøring og forsegling af mål m.m.,

• Udflytning af mål ved forårsklargøring, opstilling og gennemsyn af mål og net m.m.,

 Per Møller

 

Udstyrsansvarlig

Senior

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Varetagelse og vedligeholdelse af senior træningstøj, udstyr m.m.,

• Indkøb af almindelig udstyr, bolde, tøj, kegler, isposer m.m.

• Udstyrs servicering af primært seniorholdene,

• Opsyn med boldrum og boldbokse, Fysrum, udstyrsrum, omklædningsfaciliteter

• Afhentning af udstyr som regel i Holbæk.

 Dean

Udstyrsansvarlig

Ungdom

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Varetagelse og vedligeholdelse af udstyr m.m.,

• Indkøb af almindelig udstyr, bolde, tøj, kegler, isposer m.m. hele året rundt,

• Servicering af ungdomsholdene,

• Opsyn med boldrum og boldbokse, Fysrum, udstyrsrum, omklædningsfaciliteter m.m.,

• Afhentning af udstyr som regel i Holbæk.

 Per Møller

Kiosk ansvarlig og udvalg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Åbning af kiosk

• Finde frivillige vagter til kiosk (vagtplan)

• Administration, indkøb, klubhuskalender

•  Indkøb af evt. udstyr til kiosk

Den kioskansvarlige har ansvaret for indkøb, opdatering af vagtplaner samt den lede kiosken på bedste vis. 10-15 medhjælpere står hvert år klar i kiosken, så den kan have åbent hver dag.

Hvalsø IF ønsker at skabe gode rammer for et socialt samværd i klubhuset før og efter træningen. Dette kræver at der er mulighed for at købe lidt slik, mad og drikke og her er der heldigvis en del frivillige som bruger meget tid på at holde kiosken åben så meget som muligt.

Det er ikke tilladt at spise eller drikke medbragte ting i klubhuset med mindre det på forhånd er aftalt med kiosken.

Som udgangspunkt er der normalt åbent alle hverdage til træning og kampe, samt i weekenden når der spilles kampe i klubben.

Det er derfor meget vigtigt at alle husker at give kiosken meddelse om:

·         Aflysning af kampe

·         Flytning af kampe

·         Ekstra træning eller andre aktiviteter som kræver at kiosken er åben 

 Annette

 

Hjemmeside ansvarlig

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Ansvarlig for opdatering af relevante sektioner på hjemmeside, herunder træner og kontaktperson information på baggrund af input fra senior og ungdomsformand eller på eget initiativ.

• Sikre menuer og opbygning er intakt

 Nicolaj

Klubhus ansvarlig

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klubhusudvalgets opgaver er opsyn og vedligeholdelse af klubhus og alle klubhusfaciliteterne, lukkevagtordning, kontrol og styring af håndværkere, direkte kontakt til Lejre Kommune vedr. kommunens løbende servicering af klubhus, særlige arrangementer.

• Administration af klubhus, vedligeholdelse, udbedringer, fornyelser m.m.,

• Døgnservice, kører på udkald døgnet rundt, ved pludselig opstået skader eller reparationer,

• Skiltning omkring regler, opslagstavler m.m. i klubhuset,

• Kontakt og indkaldelse af håndværkere m.m., herunder med VVS ansvarlig

• Udsmykning og fornyelser i klubhuset,

• Klargøring af boldrum og boldbokse, skiltning m.m.,

• Kontrol, oprydning og vedligeholdelse af boldrum, fysrum, omklædningsrum m.m.,

• Kontrol og vedligeholdelse af pokalskabe, opslagstavler m.m.,

• Kontrol og vedligeholdelse af fyrrum, varme og vand, vaskemaskiner m.m.

• Rengøringsaftaler med Lejre Kommune, rengøringsmaterialer, sæbeautomater, papirholdere, toiletter, badefaciliteter, m.m.,

 Per Møller

Lukkevagt ansvarlig

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Ansvarlig for lukkevagtordning

• Alarmsystemer, brikker og systemnøgler

• Finde andre der kan assistere med lukkevagter

• De særlige arbejdsbetingelser, rundering mellem 22-24 hver aften, måske lidt tidligere i weekenden,

 Per Møller

VVS ansvarlig

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilsyn, kontrol, udkald og reparationer m.m.,

• Fornyelser og forbedringer installationer m.m.,

• Kontrol med fjernvarme og ventilation,

• Dækning af årlig kørsel ved tilsyn og udrykninger,

• Køresedler udfyldes af VVS ansvarlig, statistik og lønregulering,

 Thomas Larsen

Vask ansvarlig

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Vask af tøj 3 gange om ugen,

• Tørring og sammenlægning af tøj,

• Pakning af spillerbokse (træningstøj) og tasker til hold

 Bruno

 

Holdleder ungdom

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sikre holdets interesser varetages, således trænere primært skal tage sig af træning og kamp (+ udtagelse). Holdleder sørger for fordeling af kørsel, kage, frugt, vask af tøj, spillermøder, forældremøder. Endvidere kan holdledere stå i spidsen for en forældregruppe, der tager sig af arrangementer, rejser, stævner og holdets profil på hjemmesiden.

 Flere

 

Træner ungdom

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Træneren skal primært sørge for træning og kamp. Vi ser gerne at træningen er i hverdagen og kampe i weekenden. Træningen indeholder forberedelse, afvikling og evaluering. Spillersamtaler omkring udvikling er velsete. Herudover kampe i weekenden og koordinering med holdleder mht. udtagelse.

 Flere

 

Træner assistent ungdom

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trænerassistenten forventes at hjælpe træneren med alle praktiske opgaver i forhold til træning og kamp. Typisk vil trænerassistenten være mere opmærksom på dynamikken og det sociale på holdet.

 Flere

 

Senior træner

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overordnet ansvar for træning og kamp. Herunder forberedelse, afvikling og evaluering af træning mht. udvikling af både øvelser og spillere/holdet. Forventes at bidrage til klubben gennem bla. kompetencetræning, besøg i ungdomsafdelingen samt sponsorfremmøde.

 Flere

 

Senior holdleder

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følge holdets træning i bedst mulige omfang og være et synligt billede på kampdagen. Fælles for hjemme- og udekampe er forberedelsen. Dette sker i tæt samarbejde med de(n) pågældende træner(e), så der opnås en synergi effekt, hvor træner(e) og spillere kan opnå maksimum fokus på kampen.

 Flere

Kridter”banden”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ansvar for kridtning af alle græsbaner, 11-mandsbaner, 8-mandsbaner, 5-mandsbaner og 3-mandsbaner på hele anlægget,

• Mindre vedligeholdelse af græstæppet, mål, sponsorskilte, spillerbokse, hegn m.m.,

• Kridtning og vedligeholdelse af baner, kridt, udstyr m.m.,

 Torben Østergaard

 

Fodboldskole leder og træner

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den årlige DBU Fodboldskole

Planlægning, tilmelding til DBU, finde trænere og træner assistenter, booke tid hos klubhus ansvarlig og kiosk. Komplet plan for arbejdet findes på https://www.dbu.dk/fodboldskoledownloads

 Jens Folman