Menu

Arbejdsfordeling

Jakob Hermansen, formand
Leder- og fordeler overalt i klubben.
Har den overordnede ledelse af HIF.
Bruno Rasmussen, næstformand og seniorformand
Har, udover næstformandsjobbet, den overordnede sportslige og forretningsmæssige ledelse i afdelingen for mandskaberne på pige-/og drengesiden - fra U/19 og aldersmæssigt opefter.
Økonomiske aftaler med alle trænere og ledere i HIF ligger i samme regi. 
Er desuden formand for klubhusudvalget og medlem af baneudvalget.
 
Henriette Christensen, kasserer
Varetager, som titlen siger, den økonomiske del i HIF - hvor klubhusdrift, sponsorudvalg og kiosk/køkken også er med.
Nicolaj Klausen, ungdomsformand
Varetager ungdomsafdelingen interesser og sørger for at de frivillige i ungdomsafdelingen har alt hvad de skal bruge, for at det er sjovt at være frivillig.
Har en gruppe under sig, der varetager underafdelinger: læs mere her
Overordnede ansvar/ledelse af hjemmesiden
Christian Albertsen
Overordnede ansvar/ledelse af forældreforeningen - med delopgaver omkring de større foreningsarrangementer.
Varetager desuden løbende økonomi-check - af foreningens regnskabs-/og budgetside.
Er medlem af klubbens ungdomsudvalg.
Morten Knudsen
Overordnede ansvar for klubbens PR-del. Har delopgaver på de større foreningsarrangementer.
Er desuden medlem af klubbens ungdomsudvalg.
Annette Vase Pedersen
Har det overordnede ansvar for kiosken og arrangementer i klubhuset.
Poul "SID" Christensen
Er bestyrelsens sekretær.
Brian Ildved
En af 2 bestyrelsessuppleanter. Indgår som fuldgyldigt medlem af seniorafdelingen ledelsesgruppe.
Medlem af klubhus-/baneudvalg.