Menu

DBU/8-M32 Oldboys

Mandskabet træner - efter behov - om tirsdagen fra kl. 18.30. 

 

Paw Andersen
M: 51272034
@: pawnybo@gmail.com